GCS型低压抽出式开关柜装置要点

2022-03-10 09:03:44 51

    GCS型低压抽出式开关柜在装置过程中需要以下7点要素。
             

    1 提高转接件的热容量,较大幅度的降低由于转接件的温升给接插件、电缆